Thứ Năm, ngày 24 tháng 1 năm 2013

Lịch thi Đại học Cao Đẳng năm 2013


LỊCH THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2013 CHÍNH THỨC

Lịch thi ĐH, CĐ năm 2013: Năm 2013, lịch thi ĐH, CĐ không thay đổi. Đợt 1 diễn ra ngày 4 và 5/7/2013: thi ĐH khối A, A1, V; đợt 2 diễn ra ngày 9 và10.7: thi ĐH khối B, C, D, N, H, T, R, M, K; đợt 3 diễn ra ngày 15 và 16.7: thi cao đẳng
Với các môn thi buổi sáng, thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30, buổi chiều là 13h30, môn tự luận diễn ra trong 3 tiếng, môn trắc nghiệm 90 phút.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố lịch thi đại học cao đẳng năm 2013 chi tiết từng môn như sau:

Đợt I: Ngày 4 - 5/7/2013, thi đại học khối A, A1 và V.

  • Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11/7/2013.

Đợt II: Ngày 9 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D, N, H, T, R, M, K

  • Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 13/7/2013.

Đợt III: Ngày 15 - 16/7/2013, thi cao đẳng tất cả các khối thi.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21/7/2013.

Lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

Lịch thi đại học 2013


Đợt I, ngày 4 - 5/7/2013 thi đại học khối A, A1 và V:

Ngày
Buổi
Môn thi
Khối A
Khối A1
3/7
Sáng
Từ 8h
Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai 
sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
4/7
Sáng
Toán
Toán

Chiều
5/7
Sáng
Hoá
Tiếng Anh

Chiều
Dự trữ

Đợt II, ngày 9 - 10/7/2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu:

Ngày
Buổi
Môn thi
Khối B
Khối C
Khối D
8/7
Sáng
Từ 8h
Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
9/7
Sáng
Sinh
Ngữ văn
Ngữ văn

Chiều
Toán
Sử
Toán
10/7
Sáng
Hoá
Địa
Ngoại ngữ

Chiều
Dự trữ


Lịch thi cao đẳng năm 2013

Các trường cao đẳng tổ chức thi trong 2 ngày 15 - 16/7/2013


Ngày
Buổi
Môn thi
Khối B
Khối C
Khối D
14/7
Sáng
từ 8
Làm thủ tục dự thi, xử lý những sai 
sót trong đăng ký dự thi của thí sinh.
15/7
Sáng
Sinh
Ngữ văn
Ngữ văn

Chiều
Toán
Toán
Toán
Sử
Toán
16/7
Sáng
Hoá
Tiếng Anh
Hoá
Địa
Ngoại ngữ

Chiều
Dự trữ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét